PLASTIC CORE

thông tin liên hệ
Ms. Quỳnh Anh
Sale 1 - 0778.070.695

Mr. Lâm
Sale 2 - 0908.504.008

TÚI NILON

Túi PE Công Nghiệp
Túi PE Công Nghiệp
Túi PE Hột Xoài
Túi PE Hột Xoài
Cuộn PE
Cuộn PE