PLASTIC CORE

thông tin liên hệ
Ms. Quỳnh Anh
Sale 1 - 0778.070.695

Mr. Lâm
Sale 2 - 0908.504.008

Lõi Băng Keo Y Tế

Lõi Băng Keo Y Tế 5cm
Lõi Băng Keo Y Tế 5cm
Lõi Băng Keo Y Tế 2.5cm
Lõi Băng Keo Y Tế 2.5cm
Lõi Băng Keo Y Tế 1.25cm
Lõi Băng Keo Y Tế 1.25cm