PLASTIC CORE

thông tin liên hệ
Ms. Quỳnh Anh
Sale 1 - 0778.070.695

Mr. Lâm
Sale 2 - 0908.504.008

Nắp Nhựa Bịt Đầu Ống

Nắp Nhựa 11/4
Nắp Nhựa 11/4
Nắp Nhựa 1
Nắp Nhựa 1"
Nắp Nhựa 3/4
Nắp Nhựa 3/4
Nắp Nhựa 11/2
Nắp Nhựa 11/2
Nắp Nhựa 2
Nắp Nhựa 2
Nắp Nhựa 1/2
Nắp Nhựa 1/2